KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CĂN BẢN TOÀN DIỆN

40,000,000 26,000,000

𝘾𝙖̆𝙣 𝙗𝙖̉𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙗𝙚̣̂ 𝙥𝙝𝙤́𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖́𝙩 𝙩𝙧𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞! 😍
📌 Cơ hội học nghề từ gốc đến ngọn. Đăng ký ngay!
👑 Khóa căn bản toàn diện (4 tháng)
👑 Khóa căn bản toàn diện cho người biết nghề (2 tháng)
👑 Khóa cắt căn bản (1 tháng)
0973265168