ĐÀO TẠO ONLINE QUY CHUẨN – HỌC TÓC CHUẨN BÀI QUỐC TẾ

9,500,000 5,999,000

👑 ĐÀO TẠO ONLINE QUY CHUẨN – LẦN ĐẦU CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM
✔️ Chi tiết từng bước
✔️ Dạy lý thuyết trực tiếp trên model
✔️ Dạy chi tiết qua video học được ở bất cứ đâu
✔️ Kiểm tra sau mỗi bài học
✔️ Kiểm tra trên các video hv làm trên canh/ model
✔️ Học như học tại học viện
0973265168