KHOÁ HỌC NÂNG CAO TOÀN DIỆN NGHỀ THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC

40,000,000 26,000,000

💥TUYỂN SINH KHOÁ HỌC NÂNG CAO TOÀN DIỆN NGHỀ THIẾT KẾ TẠO MẪU TÓC
🎯 THỜI GIAN HỌC: 2 THÁNG.
Điều kiện YÊU NGHỀ – Muốn hoàn thiện
✅ Ông/bà chủ nâng cao tay nghề
✅ Thợ chính lên chủ
✅ Thợ phụ lên chính/Chủ
0973265168