KHOÁ HỌC TẠO MẪU TÓC TOÀN DIỆN

40,000,000 26,000,000

⭐️ 𝘿𝙪𝙣𝙜 𝙏𝙧𝙖̂̀𝙣 𝙃𝙖𝙞𝙧 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙮 – 𝙏𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙝𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙝𝙤̣𝙘 𝙩𝙖̣𝙤 𝙢𝙖̂̃𝙪 𝙩𝙤́𝙘 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣

‼️ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BÀI BẢN được thiết kế và giảng dạy bởi CEO DUNG TRẦN và đội ngũ trợ giảng 15 năm gắn bó cùng HỌC VIỆN

1️⃣. Lý Thuyết đi đôi với thực hành
2️⃣. Giảng viên dạy trực tiếp trên model
3️⃣. Học viên thực hành trên maracanh
4️⃣. Học viên thực hành trên model
5️⃣. Cam kết không giấu nghề, đào tạo học viên đến khi thành thạo ra nghề.
6️⃣. Được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

0973265168