[NEW] KHÓA HỌC CẮT CĂN BẢN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

16,000,000

� ĐÀO TẠO QUY TRÌNH BÀI BẢN � �

1: Lý thuyết �

2: Cô Giáo Cắt + uốn trực tiếp trên model �

3 Học viên cắt + Uốn trên model

– Nắm bắt kỹ thuật trong từng đường kéo.

– Kiến thức bổ ích, truyền cảm hứng.

Học KHÔNG làm tốt hoàn tiền 100%!

0973265168